Siirry suoraan sisältöön
Search
Close this search box.

Kalle Hakola

Kalle Hakola,

A jewelry designer focusing on creating unisex and mens jewelry. As a brand, Kalle Hakola designs and produces jewelry both unique, bespoke pieces and ready to wear collections.

The design philosophy is based on brutalist architecture, contrasts and organic shapes. As a designer he constantly plays with new ways to give form to jewelry. His jewelry is wearable self expression, that draws out the wearers personality and values.

Timeless shapes connect with experimental  design, highlighting the symbolism of each piece of jewelry and use. The end result is finnish design that challenges design and embraces meaningful ways of adornment.

The basis for design

Is the aim to re-illustrate traditions and carving personal stories into symbols of the wearers persona. With contemplative, imaginative and approachable jewelry the brand invites the user to redefine their relationship with jewelry by trying out new ways of carrying jewelry as well as celebrating their identity with meanings shaped into solid forms.

The brand philosophy aims to challenge the symbolism of status and power. Each piece tell about other more important and personal values.

Contrasts are visible in a lot of the works of Kalle Hakola in both themes and design. The roots of the shapes are in brutalist architecture. While the designer was at first attracted to the seemingly masculine nature of brutalism, in the core of the raw visuality are actually humane and social values.

“I want my jewelry to have a deeper connection to the identity of the wearer. I want to create something for those who do not connect with what is currently available, or are looking for something different. If wouldn’t do that, I’d be neglecting my responsibility as a designer.”

Kalle Hakola

on miesten koruihin ja unisex-koristautumiseen erikoistunut korumuotoilija. Nimikkobrändi Kalle Hakola valmistaa käyttövalmiita koruja Suomessa.

Kalle Hakola ammentaa suunnittelussaan brutalismista, kontrasteista ja orgaanisista muodoista. Muotoilijana hän leikittelee uusilla tavoilla, hyödyntäen 3d-muotoilua. Kalle Hakolan korut ovat puettavaa itseilmaisua, jotka piirtävät kantajansa persoonan ja arvot näkyviin.

Ajaton muotokieli yhdistyy kokeilevaan suunnitteluun, korostaen kunkin korun symboliikkaa ja käyttötarkoitusta. Tuloksena on suomalainen design, joka haastaa perinteitä ja vaalii merkityksellisiä tapoja koristautua.

Muotoilun perustana

on perinteiden uudelleenkuvittamista ja henkilökohtaisten tarinoiden veistämistä käyttäjän peroonan symboleiksi. Pohdiskelevilla, kekseliäillä ja helposti lähestyttävillä koruillaan brändi pyytää käyttäjiään määrittelemään suhteensa koruihin uudelleen: niin kokeilemalla uusia tapoja kantaa niitä kuin juhlimalla identiteettiään näiden kiinteäksi muotoiltujen merkitysten avulla.

Brändifilosofia pyrkii haastamaan koruihin liittyvän aseman ja vallan symboliikkaa. Jokainen koru kertoo monista muista tärkeämmistä ja henkilökohtaisista arvoista.

Kontrasti näkyy suuressa osassa Kalle Hakolan koruja sekä teemassa että muotokielessä. Muotokielen alkujuuret ovat brutalistisessa arkkitehtuurissa. Vaikka muotoilija viehättyy brutalismin näennäisesti maskuliininen luonteesta, raa’an visuaalisuuden ytimessä ovat oikeastaan varsin inhimilliset ja sosiaaliset arvot, kuten yhteisö.

“Haluan, että koruillani on syvempi yhteys kantajansa identitettiin. Haluan luoda niille, jotka eivät istu nykyisen tarjonnan lokeroihin tai etsivät jotain niiden ulkopuolelta. Jos en tekisi niin, laiminlyöisin vastuuni suunnittelijana.”